2 Vrijstaand
Header 1

In een veilig en inspirerend leer- en leefklimaat wordt leerlingen uit zowel onze stad als streek de gelegenheid geboden zichzelf te ontplooien. Ons onderwijs is dan ook sterk gericht op de persoonlijke groei van elke leerling. Elke leerling wordt uitgedaagd om zijn eigen grenzen op te zoeken en te verleggen.

Talentontwikkeling en persoonlijke groei zijn heel divers. Een centrale rol spelen hierbij het verwerven van kennis, het aanleren van vaardigheden en het ontwikkelen van een attitude van een leven-lang-leren.

Porta Schoolgebouw