2 Vrijstaand
Header 1

Porta Mosana College: onbegrensd jezelf

Het Porta Mosana College, locatie havo-vwo-tto, maakt deel uit van een brede scholengemeenschap. Naast deze locatie kent onze scholengemeenschap een aparte locatie vmbo. Het Porta Mosana College is een openbare school, die open staat voor alle religieuze en niet-religieuze levensbeschouwingen. Basiswaarden zijn openheid, respect, gelijkwaardigheid en betrokkenheid.

In een veilig en inspirerend leer- en leefklimaat wordt leerlingen uit zowel onze stad als streek de gelegenheid geboden zichzelf te ontplooien. Ons onderwijs is dan ook sterk gericht op de persoonlijke groei van elke leerling. Elke leerling wordt uitgedaagd om zijn eigen grenzen op te zoeken en te verleggen.

Talentontwikkeling en persoonlijke groei zijn heel divers. Een centrale rol spelen hierbij het verwerven van kennis, het aanleren van vaardigheden en het ontwikkelen van een attitude van een leven-lang-leren.

Porta Schoolgebouw