Telefoonbeleid

Vanaf schooljaar 2024-2025 geldt op het Porta Mosana College een totaalverbod op mobiele telefoons.
Dit betekent dat smartphones én andere devices met internetverbinding (zoals smartwatches en tablets) niet meer zijn toegestaan in de school noch op het schoolterrein.

 

Thuis, of in de kluis

De hoofdregel is dat de telefoon / smartwatch thuisblijft, waarbij het plaatsen van het device in de kluis bij aankomst op school wordt gedoogd.
Het device blijft dan in het kluisje totdat de leerling naar huis gaat. Dus ook tijdens tussenuren, pauzes en andere niet-lesmomenten, geldt deze regel.

 

                             

 

Voor de dagelijkse organisatie betekent dit het volgende:

 • Als een leerling gedurende de schooldag toch gezien wordt met een device, dan is het
  huidige sanctiebeleid van de school van toepassing. Concreet betekent dit:
  Gaat de telefoon toch af of wordt deze gebruikt zonder dat hier toestemming voor is
  gegeven, dan stuurt de betreffende docent de leerling naar de servicebalie. Daar wordt de
  telefoon in een aparte telefoontas geplaatst, de leerling krijgt een nummertje om als bewijs
  van inlevering aan de docent te tonen, en om aan het einde van de lesdag de telefoon weer
  terug te ontvangen bij de servicebalie. Bij drie keer een nummertje halen, volgt een gepaste
  straf via de dag coördinator, die tevens contact opneemt met de ouders. Bij verdere
  herhaling, kan een schorsing worden opgelegd.
 • Tijdens excursies en reizen wordt van te voren door de organisatoren bepaald of en hoe devices gehanteerd worden.
 • Om ervoor te zorgen dat leerlingen het lesrooster kunnen volgen en alle wijzigingen die zich voor kunnen doen, wordt leerlingen gevraagd om een papieren agenda aan te schaffen waarin ze het lesrooster noteren. Veranderingen in het basisrooster zullen ruim van tevoren worden gecommuniceerd.
 • Het huiswerk wordt door docenten in Somtoday gezet, maar in de klas zal er ook aandacht zijn om het huiswerk in de agenda te noteren, evenals zaken die de leerplanning bevorderen.
 • Aanpassingen in het dagrooster (afwezigheid van docenten of lokaalwijzigingen) zullen via schermen in de school worden gepubliceerd.
 • Leerlingen zijn voor ouders/verzorgers onder schooltijd te bereikbaar via de servicebalie.
 • Ouders wordt gevraagd de impact van het beleid op het kind, maar ook op het leren in de gaten te houden en bespreekbaar te maken met hun kind.

Uitzondering
Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die vanwege medische redenen hun telefoon bij zich moeten houden. Een voorbeeld hiervan is het gebruiken van een app op de telefoon voor het controleren van de bloedsuikerspiegel bij diabetespatiënten. Deze uitzondering is alleen van toepassing nadat bewijs van noodzaak is overlegd door de ouder(s)/verzorger(s) aan de teamleider. De leerling zal van school een kaart krijgen waarop de uitzondering wordt genoteerd, welke op elk moment moet kunnen worden getoond. De telefoon blijft te allen tijde buiten zicht.

Pexels Fauxels 3184435

Onderzoek en reflectie op het beleid
Goed om te weten is dat er in samenwerking met verschillende docenten, leerlingen en onderzoekers van de universiteit Maastricht een werkgroep is opgericht die de gevolgen van de beleidsverandering in kaart
brengt, evalueert en waar nodig advies geeft over het mogelijk bijstellen in de toekomst. Ook is
de nieuwe leerlingenraad actief betrokken en kunnen leerlingen hun meningen en ideeën
kenbaar maken. Met de ouderraad zal ook periodiek worden teruggeblikt op het vigerende
beleid.