Het management

Rector
De heer drs. T. Neutelings
t.neutelings@stichtinglvo.nl

Conrector 
Mevrouw D. Pekelharing
d.pekelharing@stichtinglvo.nl 

Teamleider bedrijfsvoering
De heer R.Alberts
R.alberts@stichtinglvo.nl 

Teamleider onderbouw
Havo & Atheneum
Leerjaar 1, 2 & 3

Mevrouw A.van Bommel
A.vanbommel@stichtinglvo.nl 

Teamleider onderbouw
Havo tto, Atheneum tto & Gymnasium tto
Leerjaar 1, 2 & 3

Mevrouw K.Jacobs
Karin.jacobs@stichtinglvo.nl

Teamleider bovenbouw
Havo & Havo tto leerjaar 4 & 5
Vwo & Vwo tto leerjaar 4
Mevrouw D.Pekelharing
D.Pekelharing@stichtinglvo.nl 

Teamleider bovenbouw
Vwo & Vwo tto leerjaar 5 & 6

De heer E.Cratsborn
E.Cratsborn@stichtinglvo.nl

 


Bevoegd gezag

De Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs is het bevoegd gezag. Het college van bestuur vertegenwoordigt LVO. LVO kent tevens een raad van toezicht.

​LVO
Bezoekadres
Mercator 1
6135 KW Sittard

Postadres
Postbus 143
6130 AC Sittard
Telefoon 046-4201212

College van bestuur
De heer drs. E.G.H. Bernard MPM, voorzitter

Meer informatie is te vinden op www.stichtinglvo.nl.
U kunt ook e-mailen naar info@stichtinglvo.nl