Het management

Rector
De heer drs. T. Neutelings
t.neutelings@stichtinglvo.nl

Conrector 
Mevrouw D. Pekelharing
d.pekelharing@stichtinglvo.nl 

Teamleiders
Mevrouw A. van Bommel
a.vanbommel@stichtinglvo.nl 
Havo onderbouw, leerjaar 1, 2, 3
Atheneum onderbouw, leerjaar 1, 2, 3

Mevrouw K. Jacobs
karin.jacobs@stichtinglvo.nl 
Havo-tto onderbouw, leerjaar 1, 2, 3
Atheneum-tto onderbouw, leerjaar 1, 2, 3
Gymnasium-tto onderbouw, leerjaar 1, 2, 3

Mevrouw D. Pekelharingd.pekelharing@stichtinglvo.nlHavo en havo-tto leerjaar 4 en 5Vwo en vwo-tto, leerjaar 4

De heer E. Cratsborne.cratsborn@stichtinglvo.nlVwo en Vwo-tto leerjaar 5 en 6

De heer R.Alberts
R.alberts@stichtinglvo.nl 
Teamleider bedrijfsvoering

 


Bevoegd gezag

De Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs is het bevoegd gezag. Het college van bestuur vertegenwoordigt LVO. LVO kent tevens een raad van toezicht.

​LVO
Bezoekadres
Mercator 1
6135 KW Sittard

Postadres
Postbus 143
6130 AC Sittard
Telefoon 046-4201212

College van bestuur
De heer drs. E.G.H. Bernard MPM, voorzitter
Mevr. S.M.E. Holtjer RA, lid College van Bestuur

Meer informatie is te vinden op www.stichtinglvo.nl.
U kunt ook e-mailen naar info@stichtinglvo.nl