Directie en teamleiders

Het management

Locatiedirecteur
De heer drs. T. Neutelings
t.neutelings@stichtinglvo.nl

Teamleiders
Mevrouw A. van Bommel
a.vanbommel@stichtinglvo.nl
havo onderbouw leerjaar 1, atheneum onderbouw leerjaar 1 en 2

De heer B. Perry
b.perry@stichtinglvo.nl
Havo-tto onderbouw ljr 1, atheneum-tto onderbouw ljr 1, 2, 3, gymnasium-tto onderbouw ljr 1, 2, 3

Mevrouw drs. P. Mol
p.mol@stichtinglvo.nl
atheneum-tto bovenbouw ljr 4,5,6, gymnasium-tto bovenbouw ljr 4,5,6

Mevr. D. Pekelharing
d.pekelharing@stichtinglvo.nl
atheneum bovenbouw ljr 3, 4, 5, 6
gymnasium ljr 3 en 4

Regiodirecteur LVO Zuidwest
De heer John Hausmans

Programmamanager LVO Masterplan Maastricht
De heer Guido Beckers, voorzitter

College van Bestuur
De heer drs. N.E.F.A. de Vrede, MA, MBA, interim voorzitter (tot 1-9-2019)

De heer drs. E.G.H. Bernard MPM, voorzitter (vanaf 1-10-2019)

De heer drs. H.J.C.J Pot MBA, interim lid (tot 1-1-2020)
Vacature, lid College van Bestuur