"Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal"
Albert Einstein, 1879 - 1955

School

In een veilig en inspirerend leer- en leefklimaat wordt leerlingen uit zowel onze stad als streek de gelegenheid geboden zichzelf te ontplooien. Ons onderwijs is dan ook sterk gericht op de persoonlijke groei van elke leerling. Elke leerling wordt uitgedaagd om zijn eigen grenzen op te zoeken en te verleggen.

Talentontwikkeling en persoonlijke groei zijn heel divers. Een centrale rol spelen hierbij het verwerven van kennis, het aanleren van vaardigheden en het ontwikkelen van een attitude van een leven-lang-leren.

Onze locatie biedt leerlingen de mogelijkheid zich breed te ontwikkelen: bèta profileren met accenten op life science in samenwerking met UM Maastricht University , op het gebied van moderne vreemde talen (versterkt talenonderwijs en tweetalig vwo en havo), op het gebied van verrijking en verdieping (Begaafdheidsprofielschool) en op het gebied van sport (Sport & Liefstyle en het eindexamenvak Bewegen Sport en Maatschappij). Daarnaast is het  belangrijk dat al onze leerlingen over de landsgrenzen heen kijken: kennis en burgerschapsvorming in een internationale omgeving.

Daar waar nodig biedt de school onderwijs en zorg op maat. Derhalve werkt de school met de volgende afdelingen: havo, atheneum, tweetalig havo, tweetalig atheneum en tweetalig gymnasium, die elk een eigen pedagogisch-didactisch model hanteren. Uitgangspunt hierbij is het leerlingenprofiel van de specifieke leerling-groepen. Binnen de afdelingen zijn docententeams samen met hun teamleiders verantwoordelijk voor het onderwijs aan en de begeleiding van een beperkt aantal klassen.

De locatie havo-vwo-tto ligt in een mooie, rustige omgeving: er is volop ruimte en licht rondom. Het gebouw biedt plaats aan ongeveer 1300 leerlingen, omvat 60 theorie- en practicumlokalen, drie gymnastiekzalen en een ruim sportveld en onderwijsleercentrum (OLC) voor zowel onderbouw als bovenbouw, waar leerlingen zelfstandig kunnen werken. Er zijn in het OLC aparte ruimtes beschikbaar voor groepswerk. Alle lokalen beschikken over een digitaal bord en de gehele school is voorzien van een draadloos digitaal netwerk (WIFI).

Het schoolgebouw is goed en veilig bereikbaar per bus, trein en fiets.