Aanmelden

Aanmelden/instromen leerjaar 2 t/m 6

In een ander leerjaar instromen dan in de brugklas? Dat kan. Wie zich vóór 1 mei aanmeldt voor leerjaar 2 t/m 6 wordt op voorwaarde van een bij de school passend advies op de gekozen afdeling geplaatst. U kunt uw kind persoonlijk aanmelden bij onze school. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met de teamleider van de betreffende afdeling/ jaarlaag:

  • Mw. A. van Bommel, teamleider havo 1, 2 en atheneum 1, 2 (a.vanbommel@stichtinglvo.nl)
  • Dhr. B. Perry, teamleider tto: tto havo 1,2 en tto atheneum 1,2,3 en tto gym 1,2,3, (b.perry@stichtinglvo.nl)
  • Mw. P. Mol, teamleider tto: atheneum, gym 4, 5, 6 (p.mol@stichtinglvo.nl)
  • Mw. D. Pekelharing, teamleider atheneum, gym 3, 4, 5, 6 (d.pekelharing@stichtinglvo.nl)

Aanmelden in leerjaar 2 t/m 6 is mogelijk voor leerjaar 2 en 3 havo, 2 en 3 tto-havo, en leerjaar 2 t/m 6 atheneum, tto-atheneum, of tto-gymnasium.