Naar de brugklas

Het Porta Mosana College aan de Oude Molenweg biedt havo en vwo-onderwijs aan voor leerlingen met een havo/tl-advies , een havo-advies, een havo/vwo- of vwo-advies. Er is een tweejarige brugperiode.

Het Porta Mosana College heeft een ruim onderwijsaanbod en kent de volgende mogelijkheden om als brugklasser in te stromen: 

  • havo
  • havo - tto (tweetalig havo)
  • atheneum
  • atheneum - tto (tweetalig atheneum)
  • gymnasium - tto (tweetalig gymnasium) 

Via het keuzemenu rechts vindt u uitgebreide informatie.