"Het wezenlijke in het onderwijs is niet de behandelde leerstof, doch het wakker maken."

Ernest Renan (Frans schrijver en criticus 1823-1892)

Schoolgids 2023-2024

In de Schoolgids treft u de meest wezenlijke informatie omtrent de school aan.
U kunt de schoolgids (PDF) downloaden via onderstaande knop.

Geplaatst: 21-12-2023
Meest recente update: 21-12-2023