"Het wezenlijke in het onderwijs is niet de behandelde leerstof, doch het wakker maken."

Ernest Renan (Frans schrijver en criticus 1823-1892)

Schoolgids

In de Schoolgids 2021-2022 treft u de meest wezenlijke informatie omtrent de school aan.
U kunt de schoolgids (PDF) downloaden via onderstaande knop.

Bijgewerkt: 06-10-2021 (versie 4)