"Het wezenlijke in het onderwijs is niet de behandelde leerstof, doch het wakker maken."

Ernest Renan (Frans schrijver en criticus 1823-1892)

Schoolgids 2022-2023

In de Schoolgids treft u de meest wezenlijke informatie omtrent de school aan.
U kunt de schoolgids (PDF) downloaden via onderstaande knop.

Update: 23-03-2023