Scholen op de Kaart

Met Scholen op de Kaart bieden scholen inzicht in hun resultaten, op basis van twintig indicatoren.


Scholen op de Kaart is een project waarbij alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs, verzameld wordt in één systeem. Deze informatie, afkomstig van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), Onderwijsinspectie en van de scholen zelf, wordt bewerkt en gevisualiseerd. Scholen op de Kaart biedt scholen hiermee een betrouwbare basis voor de dialoog met hun belanghebbenden.

Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u de gegevens van het Porta Mosana College inzien via deze link.