Toekomstvisie voortgezet onderwijs

Beste leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers,


Graag houden we jullie op de hoogte over de toekomstvisie van het voortgezet onderwijs in Maastricht.
In onderstaande link ‘Belangrijke documenten en besluiten' leest u alle belangrijke informatie over de stappen op weg naar een nieuwe toekomst voor het vo. Hier staan alle terugkoppelingen uit de consultaties, maar ook uitnodigingen voor sessies, nieuwsberichten, belangrijke documenten (zoals transitieplan en communicatieplan, indien klaar) en genomen besluiten met betrekking tot de samenwerking.

Informatie en vragenWij kunnen niet genoeg benadrukken dat we u graag goed op de hoogte houden. En ook dat uw feedback en vragen altijd welkom zijn. Het vormgeven van een toekomstbestendig vo is iets wat we alleen samen kunnen realiseren. Daarom is er volop ruimte om mee te denken. We kunnen ons voorstellen dat u n.a.v. de bijlages vragen heeft.
Specifieke vragen over Porta Mosana College kunt u stellen aan de rector, Tim Neutelings.
Algemene vragen kunt u mailen naar vo-maastricht@stichtinglvo.nl.