Het Porta Mosana College aan de Oude Molenweg biedt havo en vwo-onderwijs aan voor leerlingen met een havo/tl-advies , een havo-advies, een havo/vwo- of vwo-advies. Er is een tweejarige brugperiode. Bij de toelating tot een van onze brugklassen is het advies van de basisschool leidend. 

In het menu rechts staat diverse links met informatie voor toekomstige brugklassers.
Vragen? Neem dan contact met ons op!