Aanmelden voor de brugklas 

In Maastricht gelden voor alle scholen Voortgezet Onderwijs centrale weken van digitale aanmelding voor het schooljaar 23-24.
Via de website www.portamosana.nl kunnen leerlingen die kiezen voor het Porta Mosana College van 20 februari tot en met 3 maart 2023 digitaal aangemeld worden. Vervolgens worden ouders en leerlingen uitgenodigd voor een kort kennismakingsgesprek op school. De plaatsingscommissie kijkt in overleg met de basisschool in welke brugklas je geplaatst wordt. Indien nodig wordt er contact opgenomen met de ouders. Voor 1 mei ontvangen ouders een plaatsingsbrief via email.

Mocht u tijdens het lopende schooljaar of op een later moment uw zoon/ dochter willen aanmelden, neemt u dan contact op met het hoofd leerlingenadministratie Mariëlle Pagen via m.pagen@stichtinglvo.nl

Tot ziens op het Porta!

Informatie over aanmelden voor leerjaar 2 t/m 6 (instroom) vindt u hier: