Aanmelden voor de brugklas 

In Maastricht gelden voor alle scholen Voortgezet Onderwijs centrale weken van digitale aanmelding voor het schooljaar 2023-2024.
De plaatsingscommissie kijkt na zo'n digitale aanmelding, in overleg met de basisschool, in welke brugklas uw zoon/dochter geplaatst wordt. Indien nodig wordt er contact opgenomen met de ouders.
Vóór 1 mei ontvangen ouders dan een plaatsingsbrief via e-mail.

De digitale aanmeldperiode is nu voorbij en daarmee ook de optie tot digitaal aanmelden. 
Toch nog aanmelden? Neem dan contact op met het hoofd leerlingenadministratie Mariëlle Pagen via leerlingenadministratie@portamosana.nl 

Tot ziens op het Porta!

Informatie over aanmelden voor leerjaar 2 t/m 6 (instroom) vindt u hier: