Aanmelden

Aanmelden voor de brugklas 2021-2022

De aanmeldingsperiode voor de brugklas was van maandag 1 maart t/m zondag 14 maart. De digitale aanmeldbutton is daarom niet meer actief.

U kunt u uw zoon/dochter alsnog persoonlijk aanmelden via de leerlingenadministratie via m.pagen@stichtinglvo.nl .
Als u daarbij aangeeft voor welke studie u wilt aanmelden zal er contact met u worden opgenomen door de betreffende teamleider.
Bij aanmelding vóór 1 mei wordt uw zoon/dochter op voorwaarde van een passend advies geplaatst. Bij aanmelding ná 1 mei bestaat de mogelijkheid dat er een wachtlijst ontstaat.
Zodra duidelijk is of de coronamaatregelen het toelaten dat ouders en leerlingen welkom zijn in ons schoolgebouw ontvangt u van ons via e-mail een uitnodiging voor een persoonlijk kennismakingsgesprek.
We hopen u spoedig te ontmoeten!

Informatie over aanmelden voor leerjaar 2 t/m 6 (instroom) vindt u hier: