Aanmelden voor de brugklas 

In Maastricht geldt voor alle scholen Voortgezet Onderwijs een centrale week van digitale aanmelding.
De plaatsingscommissie kijkt na zo'n digitale aanmelding, in overleg met de basisschool, in welke brugklas uw zoon/dochter geplaatst wordt. Indien nodig wordt er contact opgenomen met de ouders.
Uiterlijk 15 mei ontvangen ouders/verzorgers een plaatsingsbrief via e-mail.

De digitale aanmeldperiode is nu voorbij en daarmee ook de optie tot digitaal aanmelden. 
Toch nog aanmelden? Neem dan contact op met het hoofd leerlingenadministratie Mariëlle Pagen via m.pagen@stichtinglvo.nl. 

Hopelijk tot ziens op het Porta!

Informatie over aanmelden voor leerjaar 2 t/m 6 (instroom) vindt u hier: