Aanmelden

Aanmelden voor de brugklas 2022-2023

De centrale aanmeldweek voor de groep 8-leerlingen is inmiddels voorbij. We vinden het fijn dat we volgend schooljaar weer veel nieuwe leerlingen mogen verwelkomen.

De digitale aanmeldingsoptie op deze website-pagina is inmiddels dichtgezet. U kunt zich voor inschrijving vanaf nu rechtstreeks melden bij de leerlingenadministratie via Mariëlle Pagen: m.pagen@stichtinglvo.nl .

Een toelatingscommissie beslist in overleg met de basisschool over de toelating van uw zoon of dochter. De toelating wordt vervolgens per e-mail bevestigd, uiterlijk vóór 1 mei 2022. Indien nodig wordt er contact opgenomen met de ouders.

Bij aanmelding vóór 1 mei 2022 wordt uw zoon of dochter op voorwaarde van een bij de school passend advies geplaatst. Bij aanmelding ná 1 mei wordt uw zoon of dochter op een wachtlijst geplaatst en aangenomen indien er plek is.

Tot ziens op het Porta!

Informatie over aanmelden voor leerjaar 2 t/m 6 (instroom) vindt u hier: