TweeTalig Onderwijs (tto)

Het Porta Mosana College biedt leerlingen de mogelijkheid een tweetalig atheneum en gymnasium te volgen. Naast het Nederlands wordt de Engelse taal als instructie- en communicatietaal gebruikt.

"Thuis in de wereld"

Tto is een uitdagende internationaal georiënteerde vooropleiding waar gebruik wordt gemaakt van een taal gerelateerde activerende didactiek, Content Language and Integrated Learning (CLIL). Als onderwijskundig model is gekozen voor het door Guy Claxton ontworpen Building Learning Power principe. De persoonlijke groei van de leerling is richtinggevend en door formative en summative assessment wordt de leeropbrengst (toetsen, periode evaluaties en projecten) in beeld gebracht. De persoonlijke groei wordt mogelijk gemaakt door een breed tweetalig vakkenaanbod in de onderbouw en het behalen van extra certificaten in de bovenbouw. Een tto-leerling krijgt meer lesuren Engels: in de onderbouw wordt ongeveer 65% van de lessen in de Engelse taal gegeven (English, Biology, Geography, History, Science, Arts, Music, Drama en Physical Education). In de bovenbouw is dit percentage circa 35%.

Vanaf 2019-2020 start het Porta Mosana College met een tweetalige havo afdeling voor leerlingen met een stevig havoadvies. De opleiding tto atheneum en tto gymnasium is bedoeld voor leerlingen met een stevig vwo-advies van de basisschool. Voorts verwacht de school dat de tto-leerling over een goede studiemotivatie beschikt, een grote interesse heeft in de Engelse taal, evenals een brede belangstelling voor de omringende wereld.

Deelname aan speaking & debating contests en diverse fieldtrips in het buitenland staan garant voor een onderdompeling in de Engelse taal. Naast deze taalvaardigheid ontwikkelen de tto leerlingen competenties die bijdragen aan hun wereld burgerschap en persoonsontwikkeling.

Tto biedt leerlingen de kans om naast een gedegen diploma vwo in het bezit te komen van een drietal waardevolle certificaten, te weten het IB English A: Language and Literature Certificate, het Cambridge Advanced Certificate en een certificaat voor GPR, een vak aangeboden door Cambridge University. Dergelijke certificaten geven de leerling een grote voorsprong bij selectie en toelating bij het universitair onderwijs (zie: nieuwe wetgeving keuze in verscheidenheid 2013). Bij gebleken voldoende belangstelling voor de afdeling tto havo worden vergelijkbare certificaten t.b.v. doorstroom naar HBO opleidingen aan de leerlingen aangeboden.

In schooljaar 2021-2022 werd het Porta Mosana College gevisiteerd door Nuffic, het platform voor tto-scholen in Nederland. Het Porta Mosana College werd wederom gecertificeerd als tto-seniorschool voor de vwo-diplomastroom en ontving tevens een certificering als tto-juniorschool voor de havo-diplomastroom.

Het visitatierapport lees je hier.