Leerlingenraad

Leerlingenraad

De leerlingenraad is een onafhankelijk adviesorgaan binnen de school. De leerlingenraad vergadert elke week over schoolse zaken, die leerlingen zelf belangrijk vinden. Eén keer per maand vindt ook een ALV (algemene ledenvergadering) plaatst met alle leden van de leerlingenraad. Hier worden belangrijke zaken besproken die iedereen aangaan. Aan de hand van deze vergaderingen vindt er ook maandelijks overleg plaats tussen het dagelijks bestuur van de leerlingenraad en met de directeur, Tim Neutelings. 
Daarnaast organiseert de leerlingenraad een groot aantal activiteiten voor zowel de onderbouw als de bovenbouw. Denk hierbij aan schoolfeesten, acties en nog meer.

Organisatie

In de leerlingenraad zitten, naast het dagelijks bestuur, alle leden die zich hebben aangemeld bij de leerlingenraad. Het dagelijks bestuur van de leerlingenraad bestaat uit de voorzitter van de leerlingenraad, de penningmeester, de secretaris en de commissiecoördinator.

Leerlingenstatuut

In het Leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van de leerlingen beschreven. Zo staan er regels in over proefwerken, straffen, rechten etc.. Elke school moet een leerlingenstatuut hebben, dat elke twee jaar gereviseerd wordt. Ons nieuwe Leerlingenstatuut is in wording en wordt zo spoedig mogelijk op de website geplaatst.

Contact

De leerlingenraad en het dagelijks bestuur van de leerlingenraad kunnen worden benaderd via e-mail:

llr@leerlingenraad.com (totale leerlingenraad)

db@leerlingenraad.com (dagelijks bestuur)