De weg naar jouw toekomst!

Havo

Schooljaar 2019-2020 is de start van een nieuwe havo-opleiding en een nieuwe tweetalige havo-opleiding op het Porta Mosana College. Uitgangspunt daarbij vormt enerzijds de lange ervaring in havo-onderwijs op Porta en anderzijds de succesvolle traditie van het tweetalig onderwijs.

De havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) is een vijfjarige opleiding die voorbereidt op een studie aan het hoger beroepsonderwijs (hbo).

Leerlingen kunnen na de havo ook doorstromen naar het vwo. We dagen je uit het beste uit jezelf te halen, je talenten te ontwikkelen.

Op de havo leer je vragen te beantwoorden als “Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?” Je leert zelfstandig werken en natuurlijk krijg je daarbij hulp van je mentor en docenten van het havo-team, want leren doe je samen!

Leren leren centraal
We willen dat iedere leerling het beste uit zichzelf kan halen. Het versterken van jouw leerkracht en het stimuleren van jouw groei staat centraal in ons onderwijs. Je krijgt daarom ook de tijd om te groeien tijdens een tweejarige brugperiode.

In de havo klassen bieden wij onderwijs met veel afwisseling in werkvormen en met aandacht voor directe feedback van de docent op het werk van de leerling. Zo haalt de leerling zijn eigen leerdoelen en blijft de motivatie behouden. Havoleerlingen zijn vaak snelle denkers die graag het hoe en waarom willen weten. Verder heeft een havoleerling behoefte aan structuur en begeleiding.

In de lessen wordt een heldere structuur aangeboden en is er veel aandacht voor het ‘leren leren’. De havoleerlingen in leerjaar 1 en 2 krijgen naast alle reguliere lessen twee uur extra per week “leren leren”. Daarin gaat de aandacht uit naar 21ste-eeuwse (studie)vaardigheden, waarin de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde centraal staan.

Formatief en summatief meten
De toetsen zijn vervangen door kleine metingen (formatief) waarop de docent je feedback geeft op je (leer)groei voor dat vak. Daarna komen pas grotere metingen (summatief), waarin je kunt laten zien waar je staat. Samen met je mentor, de docenten en je ouders kijk je iedere periode hoe het met je gaat.