Persoonlijke aandacht in een veilig leerklimaat

Onder persoonlijke aandacht verstaan we de zorgvuldige begeleiding van de leerlingen. De mentor is daarin de spil. Een klein team van mentoren en vakdocenten is verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van de havoleerlingen.Op deze manier houden we de school veilig en overzichtelijk. De teamleden kennen hun leerlingen goed; ze weten hoe je werkt, waarin je goed bent en wat je nog moeilijk vindt.

De mentoren, docenten en het zorgteam bieden je hulp als je een steuntje in de rug nodig hebt.

Iedere klas heeft een of meerdere mentoren die de rol van vertrouwenspersoon vervullen. De mentoren begeleiden ook de leerlingen bij hun leerproces en keuzes die ze maken in het eerste en tweede leerjaar. Zowel leerlingen als ouders kunnen bij de mentor terecht met vragen over school.

Om ervoor te zorgen dat de leerlingen zich aan het begin van het schooljaar meteen op hun gemak voelen, start het schooljaar met een introductieprogramma. Zo kan iedereen kennismaken met zijn klasgenoten en de mentor en de weg leren vinden in het schoolgebouw.

Persoonlijk contact
We vinden de contacten met de ouders heel belangrijk. Daarom houden we de lijnen kort. We organiseren bij aanvang van elk schooljaar een kennismakingsavond tussen de ouders en de mentor en in de loop van het jaar enkele ouderavonden.

Zorgadviesteam
Soms hebben leerlingen, om gemotiveerd te blijven of om de stof beter onder de knie te krijgen, extra hulp nodig. Dan staat een zorgadviesteam klaar om de leerlingen die hulp te bieden die ze nodig hebben. 

Extra hulp
Bij sommige vakken heb je misschien ondersteuning nodig. Dan kun je extra hulp van je docent vragen. We bieden dan wekelijks die hulp aan tijdens de keuzewerktijd (kwt).

Extra aanbod
Naast het vaste programma kies je ook een keuzevak. We bieden, bij voldoende deelname, de volgende keuzevakken aan:

  • Onderzoeken & Ontwerpen ( O&O)
  • Culturele en Kunstzinnige Vorming (de kunstfabriek)
  • Sport & Lifestyle

Je mag dit keuzevak zelf kiezen, dus je kiest een vak dat goed aansluit bij jouw interesse.

Versterkt talenonderwijs
Vanaf leerjaar 1 kun je alle moderne talen volgen op een versterkte manier. Hiermee kun je internationaal gewaardeerde certificaten behalen voor versterkt Frans (Delf-Scolaire),versterkt Duits (Goethe) en vanaf de bovenbouw versterkt Engels (Cambridge Certificates).

We bereiden de leerlingen voor op een internationale wereld. Zo worden zij wereldburgers’. Daarom vormt internationalisering een vanzelfsprekend onderdeel van ons onderwijs.