De brugklas:

welk onderwijstype past?

Leerlingen met een havo-of een havo/tl-advies zijn van harte welkom in de brugklas havo. Op de tweetalige havo zijn leerlingen welkom met een stevig havo- of een havo/vwo-advies.

Tweejarige brugperiode
Alle leerlingen begeleiden we zo optimaal mogelijk om na een tweejarige brugperiode in te kunnen stromen in havo 3. De informatie en de adviezen die we van de basisschool krijgen zijn belangrijk voor het begeleidingstraject. Het advies van de basisschool is hierbij doorslaggevend.

Welke vakken?
In de tweejarige brugperiode volgen de leerlingen allerlei verplichte vakken zoals Nederlands, Duits, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie, nask (natuurkunde/ scheikunde), drama, muziek, tekenen en Lichamelijke Opvoeding. Hierbij bestaat ook de mogelijkheid om versterkt talenonderwijs te volgen en internationaal gewaardeerde certificaten te behalen. Daarnaast kiest elke leerling een keuzevak. De havoleerling heeft twee uur “leren leren”, waarbij specifieke aandacht wordt besteed aan havo competenties.

Leerlingen kunnen deelnemen aan sportieve, culturele en sociale activiteiten. Ook kunnen zij deelnemen aan stedenreizen en uitwisselingen. Twee maal per jaar zijn er projectdagen en activiteiten rondom een vakoverstijgend thema. We organiseren een aantal activiteiten die het op school gezellig maken zoals, disco’s, sporttoernooien en een Open podium.

Extra mogelijkheden in de Bovenbouw

Porta Mosana Business School
Ben je geïnteresseerd in het bedrijfsleven en wil je meer weten over economie? Dan kun je in de bovenbouw kiezen voor de vakken M&O (Management en Organisatie) en economie. Daarnaast kun je het programma van de Porta Mosana Business School volgen. Hierbij werken we samen met bedrijven die je de kans geven om je economische kennis te gebruiken en uit te breiden.

Tweetalig onderwijs in de bovenbouw
In de bovenbouw van tto, net als voor atheneum en gymnasium, worden er extra vakken en certificaten aangeboden. Dat betreft Global Perspectives en IB English, beide op havoniveau.

Sport in de Tweede Fase
In de Tweede Fase (vanaf klas 4) kun je het eindexamenvak BSM kiezen: BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij). Naast je gewone uren LO ben je dan nog drie lesuren extra per week bezig met dit vak. Hier leer je onder andere het organiseren van bewegen, les- en leidinggeven, fysiologische aspecten van bewegen. Het is een perfecte aansluiting met verdere hbo- en wo-opleidingen in de sport- en gezondheidsleer.
 

Onze school draagt de naam “sportvriendelijke school”. Daarom worden er veel toernooien georganiseerd: basketbal, volleybal en voetbal. Ook staat er jaarlijks een schoolcross op het programma. Buiten school nemen we regionaal en landelijk deel aan enkele sportontmoetingen met andere scholen.

Onze school heeft een topsportcoördinator; we doen ons uiterste best om maatwerk te leveren voor leerlingen die op regionaal of landelijk niveau topsport bedrijven. Zoals je ziet zijn er voor alle leerlingen genoeg mogelijkheden om zich te ontplooien en te profileren in onze sportcultuur.