Ondersteuning en zorg

Begeleiding

Het Porta Mosana College wil dat iedere leerling zich optimaal kan ontplooien. Een intensieve begeleiding en ondersteuning van het leerproces en aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerling staan dus voorop. Begeleiding en ondersteuning worden geboden op diverse gebieden.

De begeleiding richt zich op:

  • de begeleiding bij het leerproces;
  • sociaal- emotionele begeleiding;
  • loopbaanoriëntatie (LOB). De website van het decanaat geeft alle informatie over LOB.

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) leest u welke basiszorg en extra ondersteuning geboden worden. De zorgkaart geeft een opsomming van alle ondersteunings- en begeleidingsmogelijkheden. De zorgkaart voor dit schooljaar is hier te downloaden. Uitgebreide informatie kunt u lezen in de schoolgids (hoofdstuk 5, Leerlingbegeleiding).

Sinds april 2009 heeft onze locatie de officiële status van Begaafdheidsprofielschool, hetgeen betekent dat zij kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding aan (hoog)begaafde leerlingen biedt.