Zorg en leerlingondersteuning

In het schoolondersteuningsbeleidsplan staat de visie van het Porta Mosana College op leerlingbegeleiding en ondersteuning beschreven. Het document geeft een beschrijving van de interne en externe leerlingbegeleiding en ondersteuningsmogelijkheden. Ook beschrijft het beleidsplan de verschillende rollen hierin.

Schoolondersteuningsplan PMC 2019-2020

De zorgkaart geeft een korte opsomming van de begeleidings- en ondersteuningsmogelijkheden.

Zorgkaart_PMC_havo-vwo_2020-2021