"De ongeletterden van de 21e eeuw zijn niet degenen die niet kunnen lezen en schrijven, maar degenen die niet kunnen leren, afleren en opnieuw leren."
"
The illiterate of the 21st century will not be those, who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn."
Alvin Toffler, Amerikaans publicist en futoroloog (1928 - 2016)

Leerlingbegeleiding

Het Porta Mosana College wil dat iedere leerling zich optimaal kan ontplooien. Een intensieve begeleiding van het leerproces en aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerling staan dus voorop. De eerstelijnszorg wordt geboden op diverse gebieden. Uitgebreide informatie kunt u lezen in de schoolgids (hoofdstuk 5, Leerlingbegeleiding).

De eerstelijns zorg richt zich op:

  • de begeleiding bij het leerproces
  • sociaal- emotionele begeleiding
  • loopbaanoriëntatie (LOB)
  • de website van het decanaat geeft alle informatie.

De tweede en derdelijns zorg (specifieke zorg) houdt zich bezig met:

  • begeleiding bij studieproblemen
  • speciale leerproblemen
  • sociaal-emotionele problemen

De zorgkaart voor dit schooljaar is hier te downloaden.

Sinds april 2009 heeft onze locatie de officiële status van Begaafdheidsprofielschool, hetgeen betekent dat zij kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding aan (hoog)begaafde leerlingen biedt.

In een aantal gevallen werkt de school samen met instellingen buiten de school.