Aanvragen faciliteiten

Faciliteitenlijst - Procedure

 

Het Porta Mosana College maakt gebruik van een faciliteitenlijst. Dit overzicht geeft aan welke leerlingen recht hebben op verlengde toetstijd en wie er gebruik mag maken van de laptop. Om in aanmerking te komen voor deze faciliteiten dient het Ondersteuningsteam tijdig een kopie van een officiële verklaring te ontvangen. Denk hierbij aan een officiële dyslexieverklaring, een verklaring Autisme Spectrum Stoornis.

 Tevens kan in uitzonderlijke gevallen een medische verklaring in overleg met het Ondersteuningsteam voor een tijdelijke plaatsing op de faciliteitenlijst zorgen. De beoordeling van deze medische verklaring door het Ondersteuningsteam is leidend.

Een aanvraag voor extra faciliteiten verloopt via de mentor. De mentor levert het ingevulde ‘formulier aanvraag faciliteiten’ samen met een kopie van de officiële verklaring in bij Evelyne Hooft (e.hooft@stichtinglvo.nl). Het formulier is te downloaden vanaf de website.

 Gebruik van de laptop tijdens toetsen wordt bij leerlingen met een dyslexieverklaring standaard toegestaan, echter bij overige beperkingen dient dit expliciet te zijn vermeld in de verklaring.
In verband met de organisatie van een toetsweek geldt er bij het Porta Mosana College voor plaatsing op de faciliteitenlijst een uiterste inleverdatum. In geval van beperkingen van acute aard (zoals bijvoorbeeld een gebroken arm) kunnen in overleg met de teamleider alsnog faciliteiten worden verleend.


Voor schooljaar 2019-2020 gelden de volgende uiterste inleverdata:

  1. uiterste inleverdatum periode 1:  do 03 oktober 2019
    2. uiterste inleverdatum periode 2: do 12 december 2019
    3. uiterste inleverdatum periode 3:  do 05 maart 2020
    4. uiterste inleverdatum centrale examens: do 2 april 2020
    5. uiterste inleverdatum periode 4: wo 03 juni 2020

Voor vragen over een specifieke verklaring of vragen over de faciliteitenlijst kunt u terecht bij het ondersteuningsteam:

g.marx@stichtinglvo.nl  (zorgcoördinator)

of

e.hooft@stichtinglvo.nl (lid ondersteuningsteam, contactpersoon faciliteitenlijst)