Aanvraag extra faciliteiten

Om de organisatie rondom toetsweken te kunnen optimaliseren, hanteert het Porta Mosana college een procedure voor de aanvraag van extra faciliteiten tijdens toets-momenten. De aanvraag verloopt via de mentor op basis van een formulier dat op de website voor ouders/verzorgers te downloaden is. Een aanvraagformulier dient vergezeld te gaan van een verklaring van een door de beroepsgroep erkende specialist en wordt door de mentor bij Yvette Wijnands ingediend. Het ondersteuningsteam beoordeelt de aanvraag en plaatst indien mogelijk de leerling op de faciliteitenlijst.

Voor de aanvraag van faciliteiten geldt een deadline die steeds drie werkweken voorafgaand aan de start van een meet/toetsperiode valt. Een aanvraag die na deze datum binnenkomt, wordt in behandeling genomen, maar de aangevraagde faciliteiten kunnen, indien toegekend door het ondersteuningsteam, pas ingaan met ingang van de eerstvolgende schoolperiode.

Docenten ontvangen twee weken voorafgaand aan een toetsperiode een definitieve faciliteitenlijst.


Faciliteitenlijst - Procedure

Het Porta Mosana College maakt gebruik van een faciliteitenlijst. Dit overzicht geeft aan welke leerlingen recht hebben op verlengde toetstijd en wie er gebruik mag maken van de laptop. Om in aanmerking te komen voor deze faciliteiten dient het Ondersteuningsteam tijdig een kopie van een officiële verklaring te ontvangen. Denk hierbij aan een officiële dyslexieverklaring, een verklaring Autisme Spectrum Stoornis etc.

Tevens kan in uitzonderlijke gevallen een medische verklaring in overleg met het Ondersteuningsteam voor een tijdelijke plaatsing op de faciliteitenlijst zorgen. De beoordeling van deze medische verklaring door het Ondersteuningsteam is leidend.

Een aanvraag voor extra faciliteiten verloopt via de mentor. De mentor levert het ingevulde ‘formulier aanvraag faciliteiten’ samen met een kopie van de officiële verklaring in bij Yvette Wijnands (y.wijnands@stichtinglvo.nl). Het formulier is te downloaden vanaf de website.

Gebruik van de laptop tijdens toetsen wordt bij leerlingen met een dyslexieverklaring standaard toegestaan, echter bij overige beperkingen dient dit expliciet te zijn vermeld in de verklaring. In verband met de organisatie van een toetsweek geldt er bij het Porta Mosana College voor plaatsing op de faciliteitenlijst een uiterste inleverdatum. In geval van beperkingen van acute aard (zoals bijvoorbeeld een gebroken arm) kunnen in overleg met de teamleider alsnog faciliteiten worden verleend.

Voor schooljaar 2023-2024 gelden de volgende uiterste inleverdata:

  • uiterste inleverdatum periode 1 ED H5/V6.                           ma 18 sept 2023
  • uiterste inleverdatum periode 1: toetsweek leerjaar 1t/m 6    do 16 november  2023
  • uiterste inleverdatum periode 2: ED H5/V6                           do 21 december 2023 
  • uiterste inleverdatum periode 2: toetsweek leerjaar 1t/m 6    do 29 februari 2024
  • uiterste inleverdatum centrale examens:                               di  9  april 2024
  • uiterste inleverdatum periode 3: toetsweek leerjaar 1 t/m 6    do 27 mei 2024

Voor vragen over een specifieke verklaring of vragen over de faciliteitenlijst kunt u terecht bij het ondersteuningsteam: g.marx@stichtinglvo.nl (ondersteuningscoördinator) of y.wijnands@stichtinglvo.nl (contactpersoon faciliteitenlijst).