Ondersteuningsplan en Samenwerkingsverband Maastricht e.o.

Passend Onderwijs

Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs (1 augustus 2014) en de decentralisatie van Jeugdhulp (1 januari 2015) zijn de schoolbesturen in Maastricht - Heuvelland en de Gemeenten Maastricht, Meerssen en Eijsden- Margraten samen verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Passend Onderwijs. De schoolbesturen en gemeenten zijn verenigd in een samenwerkingsverband. (SWV)

De beleidsvisie 2019 -2023 van het Samenwerkingsverband Maastricht Heuvelland kunt u hier downloaden.

 

Het Samenwerkingsverband Maastricht – Heuvelland ambieert elke leerling optimale ontplooiingskansen te bieden en op maat te voorzien van een passend onderwijsaanbod.