Ondersteuningsplan en Samenwerkingsverband Maastricht e.o.

Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs (1 augustus 2014) en de decentralisatie van Jeugdhulp (1 januari 2015) zijn de schoolbesturen in Maastricht - Heuvelland en de Gemeenten Maastricht, Meerssen en Eijsden- Margraten samen verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Passend Onderwijs. De schoolbesturen en gemeenten zijn verenigd in een samenwerkingsverband. (SWV)

De beleidsvisie 2019 -2023 van het Samenwerkingsverband Maastricht Heuvelland kunt u hier downloaden.

Het Samenwerkingsverband Maastricht – Heuvelland ambieert elke leerling optimale ontplooiingskansen te bieden en op maat te voorzien van een passend onderwijsaanbod.