Ondersteuningsplan en Samenwerkingsverband Maastricht e.o.

Samenwerkingsverband

In de aanloop van de invoering Passend Onderwijs (1 augustus 2014) en de decentralisatie Jeugdhulp (1 januari 2015) hebben de schoolbesturen in Maastricht, Heuvelland en Parkstad en de wethouders onderwijs en jeugd afgesproken om samen op te trekken.

Het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband 2015-2019 kunt u hier downloaden.

Dit ondersteuningsplan bestaat uit drie delen:

 

  • Deel 1: de context – onderwijs en jeugdhulp verbonden en hoe dat georganiseerd is.
  • Deel 2: een passende inhoud – voorzieningen in scholen: basis-, extra ondersteuning en bovenschoolse voorzieningen.
  • Deel 3: een gesloten keten – bovenschoolse samenwerking, ouders, gemeenten, kernpartners en borging.