Tto tweede fase

Voorbereiding eindexamen en vervolgstudie
De bovenbouw tto kent een driejarig internationaal georiënteerd pre-academisch curriculum. Alle schoolexamenvakken van het ‘gemeenschappelijk deel’ worden in het Engels aangeboden. De tto-leerling kan drie internationaal erkende certificaten aan zijn vwo-diploma toevoegen, te weten het Certificate Cambridge Advanced in English in tto 4, het IB English Certificate van de International Baccalaureate Organisation en het pre-U Certificate Global Perspectives & Research (AS & A-level) van Cambridge Assessment International Education. In het vak Global Perspectives wordt in tto 4 en 5 specifieke aandacht besteed aan het aanleren van persoonlijke en academische vaardigheden en 21e-eeuws leren.

Om in tto 6 tot een weloverwogen keuze voor een (internationale) vervolgopleiding te komen volgen alle bovenbouw tto-leerlingen een driejarig individueel traject LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding). Naast het bezoeken van Open Dagen en meeloopdagen nemen alle leerlingen in tto 4 deel aan de WO-avond, een breed opgezette bachelor informatieavond, verzorgd door vier grote universiteiten uit Zuid-Nederland.

Omgaan met verschillen
Talentontwikkeling speelt een belangrijke rol in tto. Tijdens de lessen wordt aan de leerlingen via een inhoudelijk uitdagend programma de kans geboden om hun talenten optimaal te benutten. Daarnaast krijgen gemotiveerde leerlingen de mogelijkheid om naast het reguliere vakkenaanbod één of meer extra keuze-examenvakken te volgen.                                                                                                             

In het kader van Begaafdheids Profiel School hebben tto-leerlingen die zich in het spectrum van (hoog-)begaafdheid bevinden mogelijkheid een verrijkingstraject te volgen. Deze verrijkingsmogelijkheden zijn binnen de bovenbouw heel divers. Denk bijvoorbeeld aan het werken met een 3D-printer, virtualrealitybril of het geven van Engelse les aan leerlingen van het basisonderwijs. Daarnaast is er voor alle gemotiveerde leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan masterclasses van de verschillende universiteiten, het deelnemen aan vakolympiades en debatwedstrijden zoals het European Youth Parliament en Meet the Boss (Jet-Net). 

Sport
In de bovenbouw kunnen leerlingen naast de reguliere lessen Lichamelijke Opvoeding (LO) kiezen voor het vak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM). Eventueel kunnen leerlingen in aanmerking komen voor topsportbegeleiding. De school probeert maatwerk te leveren voor de combinatie van studie en topsport. Deze topsportvriendelijke aanpak is ook nodig gezien het grote aantal topsporters binnen de tto-afdeling.