Tto leerjaar 3

Profielkeuze en voorbereiding op de tweede fase
De voorbereiding op de profielkeuze en de overstap naar de bovenbouw tto lopen als een rode draad door het programma van leerjaar 3. Het zogenaamde Plusproject is een profiel oriënterend programma met als doel kennis te maken met eigen interesses in de te kiezen profielen, te weten:

  • profiel cultuur en maatschappij (CM)
  • profiel economie en maatschappij (EM)
  • natuur en gezondheid (NG)
  • natuur en techniek (NT)

In het Plusproject maken de leerlingen voor een zelf gekozen vak een uitgebreide praktischer opdracht. Door het maken van een dergelijke PO maken de leerlingen kennis met de maatschappelijke context van bepaalde vakken en de mogelijkheden van hun profielkeuze.

Toekomstplan
Leerlingen van leerjaar 3 maken een keuze die richtinggevend kan zijn voor het verdere verloop van hun loopbaan door studie en beroep. Daarvoor is het belangrijk een begin te maken met het opstellen van een toekomstplan, waarin zij proberen antwoorden te vinden op belangrijke vragen als “Wie ben ik?”, “Wat wil ik?” en “Wat kan ik?”. Het programma van de mentorlessen en het profiel oriënterende Plusproject bieden de leerlingen goede aanknopingspunten om dat toekomstplan in de steigers te zetten om n april van het 3e leerjaar een verantwoorde profielkeuze te kunnen maken.

Advisering
De mentor bespreekt in periode 4  met leerling en ouders de resultaten van periode 3 in relatie tot de gemaakte profielkeuze en de adviezen van de vakdocenten over die voorgenomen profielkeuze. Om naast het schooladvies ook een onafhankelijk profieladvies te kunnen uitbrengen, wordt elk jaar in samenwerking met  Profiel ASL  een uitgebreid onderzoek naar capaciteiten en aanleg afgenomen. De uitslag hiervan wordt door de mentor besproken met leerling en ouders.
Al deze gegevens helpen het toekomstplan vorm te geven en de meest geschikte leerroute te kiezen. In periode 4 maakt de leerling zijn definitieve profielkeuze.