Afwezigheid

Wanneer een leerling, om welke reden dan ook, niet aanwezig kan zijn op school, dan dient dit tijdig te worden doorgegeven: Afmelden gaat via servicebalie@portamosana.nl of eventueel via 043 356 58 56; zowel voor ziekmelden af als de leerling een afspraak heeft bij een specialist e.d.
Vermeld in het bericht de voornaam, achternaam én de klas van uw kind.

  • De leerling wordt bij ziekte voor de rest van de week afgemeld. Wanneer de leerling weer beter/hersteld is, dan meldt de ouder dit via hetzelfde e-mailadres of telefoonnummer. Vermeld in dit bericht de exacte dagen dat uw kind ziek/afwezig was. Tijdens de toetsweken vragen we wel om de leerling bij ziekte iedere dag af te melden.
  • Komt de leerling gedurende de dag weer terug op school aan na een afspraak, dan meldt hij/zij zich bij binnenkomst meteen aan de servicebalie.
  • Vertrekt de leerling gedurende de dag naar de dokter/specialist of externe afspraak, dan meldt hij/zij zich bij de servicebalie voor een oranje briefje. Dit briefje kan bij de poort worden afgegeven.
  • Alle vormen van verlof (enkele lessen dan wel meerdere dagen) moeten door de ouders tijdig en schriftelijk bij de teamleider vooraf aangevraagd worden. In geval van afwezigheid verwachten wij van ouders / verzorgers voorafgaand een reden voor de afwezigheid. Verlof dient voorafgaand aan de afwezigheid aangevraagd te worden.

Somtoday
Wanneer er in Somtoday in de verzuimregistratie ‘ON’ (van onbekend) bij een leerling staat, dan betekent dit dat een leerling door de betreffende docent afwezig werd gemeld, maar dat de reden voor het verzuim onbekend is. Dit kan betekenen dat er door de ouders/verzorgers nog niet is gebeld met de servicebalie met de reden van afwezigheid. De vermelding ‘ON’ betekent in alle gevallen dat wij graag alsnog voor het einde van de betreffende week vernemen wat de reden voor de afwezigheid was.

Indien dit contact met de ouders/verzorgers achterwege blijft en daarmee de reden voor het verzuim niet verklaard wordt, gaan we ervan uit dat de afwezigheid ongeoorloofd was en veranderen we de melding ‘ON’ in ‘SP’. Dit is de codering voor spijbelen. Een leerling die gespijbeld heeft, dient de misgelopen onderwijstijd dubbel in te halen.