Afwezigheid

Alle vormen van verlof (enkele lessen dan wel meerdere dagen) moeten door de ouders tijdig en schriftelijk bij de teamleider vooraf aangevraagd worden.
In geval van afwezigheid verwachten wij van ouders / verzorgers voorafgaand een reden voor de afwezigheid.
Verlof dient voorafgaand aan de afwezigheid aangevraagd te worden.

Wanneer er in Somtoday in de verzuimregistratie ‘ON’ (van onbekend) bij een leerling staat, dan betekent dit dat een leerling door de betreffende docent afwezig werd gemeld, maar dat de reden voor het verzuim onbekend is.
Dit kan betekenen dat er door de ouders/verzorgers nog niet is gebeld met de servicebalie met de reden van afwezigheid. De vermelding ‘ON’ betekent in alle gevallen dat wij graag alsnog voor het einde van de betreffende week vernemen wat de reden voor de afwezigheid was. Indien dit contact met de ouders/verzorgers achterwege blijft en daarmee de reden voor het verzuim niet verklaard wordt, gaan we ervan uit dat de afwezigheid ongeoorloofd was en veranderen we de melding ‘ON’ in ‘SP’. Dit is de codering voor spijbelen. Een leerling die gespijbeld heeft, dient de misgelopen onderwijstijd dubbel in te halen.

Na afwezigheid wegens ziekte (of eventuele calamiteiten), wordt er altijd op de dag van terugkomst, een (beter-meld)brief van de ouders door de leerling bij de servicebalie ingeleverd.