Boekenfonds

Elk jaar verzorgt het Porta Mosana College aan het eind van het schooljaar de inname en voor de start van het nieuwe schooljaar de uitgifte van boeken van het boekenfonds. Het boekenfonds beheert de leermiddelen zoals leerboeken, werkboeken en licenties, die in het kader van de "gratis boeken" door de school zijn gekocht en die kosteloos aan alle leerlingen worden uitgeleend.

Inleveren boeken

Vrijdag 28 tot en met woensdag 3 juli 2019 zijn de inleverdagen van de oude boekenpakketten, die door alle leerlingen ingeleverd dienen te worden. Nadere informatie en het inleverschema, waarop te zien is op welke dag en op welk tijdstip leerlingen worden verwacht leest u in de bijlage in het keuzemenu rechts.

Afhalen boeken

Vrijdag 16 tot en met dinsdag 20 augustus 2019 zijn de dagen waarop de nieuwe boekenpakketten door alle leerlingen voor het nieuwe schooljaar kunnen worden afgehaald.Nadere informatie en het afhaalschema, waarop te zien is op welke dag en op welk tijdstip leerlingen worden verwacht leest u in de bijlage in het keuzemenu rechts.

Gebruikersovereenkomst schoolboeken

Via het keuzemenu rechts vindt u de gebruikersovereenkomst 2019-2020 met betrekking tot de verstrekking van de "gratis boeken". De ze overeenkomst dient door ouders/verzorgers geprint en ondertekend te worden, en moet bij het afhalen van de boeken ingeleverd worden. Zonder deze getekende overeenkomst kunnen geen boekenpakketten aan de leerlingen verstrekt worden.