Boekenfonds

Elk jaar verzorgt het Porta Mosana College aan het eind van het schooljaar de inname en voor de start van het nieuwe schooljaar de uitgifte van boeken van het boekenfonds. Het boekenfonds beheert de leermiddelen zoals leerboeken, werkboeken en licenties, die door de school zijn gekocht en die kosteloos aan alle leerlingen worden uitgeleend.

Inleveren boeken

Van 15 juli tot en met maandag 19 juli 2021 waren de inleverdagen van de oude boekenpakketten, die door alle leerlingen ingeleverd dienen te worden. 

Afhalen boeken

Informatie over het afhalen van de boeken en het afhaalschema, waarop te zien is op welke dag en op welk tijdstip leerlingen worden verwacht is hier te vinden.