Boekenfonds

Elk jaar verzorgt het Porta Mosana College aan het eind van het schooljaar de inname, en voor de start van het nieuwe schooljaar de uitgifte, van boeken van het boekenfonds.
Het boekenfonds beheert de leermiddelen zoals leerboeken, werkboeken en licenties, die door de school zijn gekocht en die kosteloos aan alle leerlingen worden uitgeleend.

De inlever en ophaalschema's komen ter zijner tijd op deze pagina te staan.