Schoolveiligheidsplan

Sinds januari 2016 is het Porta Mosana College HV gecertificeerd als “Veilige en gezonde school”. Dit betekent dat de school een structureel en duurzaam veiligheidsbeleid voert.

Er wordt zowel preventief als curatief veel aandacht aan het behoud van een prettig en veilig onderwijsklimaat besteed. De school werkt nauw samen met ketenpartners als de Gemeente Maastricht, GGD, bureau HALT, GGZ, organisatie Mondriaan en de wijkagent.

Het Schoolveiligheidsplan, ontwikkeld door de werkgroep Veilige en Gezonde School, is onze basis voor een duurzame veilige school. De werkgroep, bestaande uit leden van de schoolleiding, ouder- en leerlingenraad en medewerkers, komt vier keer per schooljaar bijeen.

Om de twee jaar krijgt de school een hercertificering Veilige en Gezonde school. Deze hercertificering heeft eind april 2019 plaatsgevonden. De certificeringscommissie heeft bepaald dat de school de audit met goed gevolg heeft afgelegd en het certificaat Veilige school krijgt toegekend. Men is van mening dat het Porta Mosana College haar zaken betreffende veiligheid serieus neemt en voldoende op orde heeft.

Het certificaat schoolveiligheid Maastricht-Heuvelland zal in het najaar 2019 uitgereikt worden door de Burgemeester van Maastricht.

Dit Schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de MR