POP-Begeleiding

POP= persoonlijk ontwikkelingsplan.

Het Porta Mosana College heeft speciale aandacht voor hoogbegaafde zorgleerlingen. Deze zorg ligt op het gebied van studievaardigheden, sociaal-emotionele problemen, onderpresteren en omgaan met hoogbegaafdheid. De mentor is in principe het eerste aanspreekpunt voor deze leerlingen. Wanneer de begeleiding voor de mentor echter te complex wordt, kan de hoogbegaafde leerling tijdelijk een tutor krijgen. Deze tutor biedt een POP-begeleiding waarbij maatwerk het uitgangspunt is. Bij de ene leerling ligt meer de nadruk op het leren-leren, bij de ander op zijn motivatie of op planning en structurering. De deskundige tutoren geven hier per leerling een eigen wending aan; ze werken oplossingsgericht in plaats van probleemgericht.

DSC 8621