Organisatie

LOB is binnen het Porta Mosana College als volgt georganiseerd:

 • Verantwoordelijk teamleider: Danielle Pekelharing
 • LOB-coördinator: Addi van Gool | a.vangool@stichtinglvo.nl
 • LOB-specialisten (2e lijns decaan):
  • Casper Gardeniers (afdeling havo en havo-tto) | c.gardeniers@stichtinglvo.nl
  • Addi van Gool (afdeling vwo en vwo-tto) | a.vangool@stichtinglvo.nl
 • Mentoren (1e lijns decaan)

Het draagvlak voor de visie en doelen van LOB blijkt uit de actieve betrokkenheid van de mentor/docent bij het uitvoeren van LOB-activiteiten binnen en buiten de mentorles en vaklessen. De structuur van persoonlijke begeleiding van elke leerling ziet er als volgt uit:

 • 1e-lijns begeleiding: mentor
 • 2e-lijns begeleiding: LOB-specialist, teamleider
 • 3e-lijns begeleiding LOB: externe partijen zoals adviesbureaus, MBO-instellingen (m.n. Vista College), Hbo-instellingen (m.n. Zuyd Hogeschol en Fontys) en WO-instellingen (m.n. Maastricht University), en bedrijven.

Monitoring en evaluatie van LOB maken bij enkele activiteiten deel uit van de interne kwaliteitszorgcyclus. Op basis van die gegevens en op basis van actuele inzichten en onderzoeken wordt indien nodig beleid, koers, activiteiten en het professionaliseringsplan van LOB bijgesteld.

Monitoring/evaluatie gebeurt op de volgende punten:

 • Aansluitmonitor van www.dedecaan.net (onderzoek onder oud-leerlingen)
 • Leerlingtevredenheidsonderzoeken via kwaliteitscholen.nl
 • Vensters voor verantwoording: https://www.scholenopdekaart.nl/Middelbare-scholen/2239/1104/Porta-Mosana-College/Doorstroom-naar-vervolgonderwijs
 • Evaluatie van LOB-activiteiten (enquête onder leerlingen en/of voorlichters, reflectieverslagen van leerlingen in Keuzeweb)
 • Opdrachten en reflectieverslagen in Keuzeweb, bijvoorbeeld van de wo-avond en het bezoek van open dagen en meeloopdagen.
 • Intervisiegesprek met elke eindexamenleerling en de LOB-specialist over zijn studiekeuze en LOB-traject. Daarnaast is er in september/oktober het kringgesprek met eindexamenleerlingen die achterlopen in hun keuzeproces.
 • Vragenlijsten voor mentoren vanuit het decanaat.