Organisatie

LOB is binnen het Porta Mosana College als volgt georganiseerd:

 • Verantwoordelijk teamleider: Danielle Pekelharing
 • LOB-coördinator: Addi van Gool | a.vangool@stichtinglvo.nl
 • LOB-specialisten (2e lijns decaan):
  • Ghislaine Mommer (afdeling vwo) | g.mommer@stichtinglvo.nl
  • Addi van Gool (afdeling tto) | a.vangool@stichtinglvo.nl
 • Mentoren (1e lijns decaan)

Het draagvlak voor de visie en doelen van LOB blijkt uit de actieve betrokkenheid van de mentor/docent bij het uitvoeren van LOB-activiteiten binnen en buiten het mentoruur en vaklessen. De structuur van persoonlijke begeleiding van elke leerling ziet er als volgt uit:

 • 1e-lijns begeleiding: mentor
 • 2e-lijns begeleiding: LOB-specialist, teamleider
 • 3e-lijns begeleiding LOB: externe partijen zoals adviesbureaus (APS), MBO-instellingen (m.n. Leeuwenborg), Hbo-instellingen (m.n. Zuyd Hogescholen en Fontys) en WO-instellingen (m.n. Maastricht University), bedrijven (bijvoorbeeld DSM)

Monitoring en evaluatie van LOB maken bij enkele activiteiten deel uit van de interne kwaliteitszorgcyclus. Op basis van die gegevens en op basis van actuele inzichten en onderzoeken wordt indien nodig beleid, koers, activiteiten en het professionaliseringplan van LOB bijgesteld.

Monitoring/evaluatie gebeurt op de volgende punten:

 • Aansluitmonitor van www.dedecaan.net (onderzoek onder oud-leerlingen)
 • Leerlingtevredenheidsonderzoeken via kwaliteitscholen.nl
 • Vensters voor verantwoording: https://www.scholenopdekaart.nl/Middelbare-scholen/2239/1104/Porta-Mosana-College/Doorstroom-naar-vervolgonderwijs
 • Evaluatie van LOB-activiteiten (enquête onder leerlingen en/of voorlichters, reflectieverslagen van leerlingen in Keuzeweb)
 • Opdrachten en reflectieverslagen in Keuzeweb, bijvoorbeeld van de  WO-avond en het bezoek van open dagen en meeloopdagen.
 • Eindgesprekken met elke eindexamenleerling en de LOB-specialist over zijn studiekeuze en LOB-traject.
 • Vragenlijsten voor mentoren vanuit het decanaat.