Samenwerking

Samen met leeftijdsgenoten (de "peergroup) vormen de ouders de belangrijkste vertrouwenspersonen en adviseurs bij de loopbaanafwegingen van de leerling. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders aan het begin van elk schooljaar geeft de LOB-specialist vanaf leerjaar 3 een presentatie en gaat ook de mentor in op LOB-zaken. Tijdens oudergesprekken worden individuele LOB-ontwikkelingen besproken.

Verder betrekt het Porta Mosana College ouders/verzorgers bij verschillende onderdelen van het loopbaanbegeleidingsproces, zoals beroepenavond en, indien nodig, individuele LOB-gesprekken. Ook wordt regelmatig een 360 graden feedback gevraagd waarbij de ouders hun reflectie geven bij LOB-opdrachten.

Om het effect van LOB te versterken is ook samenwerking met het bedrijfsleven in regio en (vervolg)opleidingen geïntensiveerd.
Het Porta Mosana College onderhoudt intensieve contacten met de andere Maastrichtse VO-scholen, maar ook met MBO-, HBO- en WO-instellingen. Dit alles is terug te vinden in onderstaand overzicht waar structurele LOB-activiteiten die de school aanbiedt, vermeld staan.

 Activiteit

 klas

 korte omschrijving van  activiteit
 en betrokken vakken
 Plusdocument

 V3

  (hele jaarlaag, i.s.m. alle vakken    werken de leerlingen aan een       verantwoording van hun 
  profielkeuze

Beroepsbeoefenaren avond

m.n. V3

voorlichtingsavond waarbij m.n. ouders worden ingezet (i.s.m. andere VO-scholen in Maastricht)

HBO-avond

 

voorlichtingsavond door studenten en docenten van HBO-opleidingen (i.s.m. andere VO-scholen in Maastricht)

WO-avond

m.n. V4

voorlichtingsavond door studenten en professoren van WO-studierichtingen (i.s.m. andere VO-scholen in Maastricht)

Euregio-avond

V4, V5, V6

Voorlichtingsavond door studenten en docenten over opleidingsmogelijkheden in België en Duitsland

Speeddate met studenten

V6

ontmoetingsactiviteit met studenten van Maastricht University

Bezoek open dag en/of meeloopdag

V5, V6

2x per jaar individueel bezoek aan open dag of meeloopdag naar keuze

gastsprekers

div.

In vaklessen, bijv. bij MaW

Meet the Boss

N-profiel

Debatwedstrijd i.s.m. Beta-vakken ; Leonie Titulaer

Jet-Net

N-profiel

i.s.m. Beta-vakken ; Leonie Titulaer

Het Talent centraal

N-profiel V5

Loopbaanstage in de Bèta-sector van het bedrijfsleven

Training LOB-competenties

Alle

mentoruur, LOB-opdrachten in Keuzeweb

Maatschappelijke Stage

 V4-5

Opstart in V4

Profiel Werkstuk

V5-6

 

Projecten tijdens projectdagen

div.

div.