Decanaat

Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB) wordt op het Porta Mosana College gezien als een brede meerwaarde in de ontwikkeling van de leerling, in het kader van ‘talentontwikkeling en doorstroom binnen school en naar vervolgonderwijs’. Bij het decanaat kunnen leerlingen en ouders terecht voor vragen over: profielkeuze, vervolgstudies, studeren in het buitenland en verdere loopbaanvragen.

Visie en Beleid:

De vragen “wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik” staan centraal in de schoolloopbaan van leerlingen. Dit proces wordt aangestuurd door de afdeling LOB. LOB staat niet als vak ingeroosterd in het lesrooster, maar zit verweven in verschillende vakken.

Het LOB-programma is duidelijk zichtbaar vanaf het 3e leerjaar. Hier richten leerlingen zich op de keuze van het profiel en vakkenpakket tijdens vaklessen en mentorles. Het Plusproject speelt hierin een belangrijke rol. Vanaf leerjaar 4 wordt een individueel traject doorlopen dat onder meer gericht is op het vinden van een geschikte vervolgopleiding of andere vervolgstap. De leerlingen worden daarbij ondersteund door een digitale leeromgeving: portamosana.dedecaan.net.

Daarnaast staat, gelet op doorstroom en talentontwikkeling, het begeleiden van leerlingen naar ‘een flexibele loopbaan gedurende hun leven’ centraal. Wij stimuleren leerlingen om zelfsturend en zelfverantwoordelijk in hun loopbaan te staan. Om dit te ontwikkelen richt LOB zich in de LOB-opdrachten en de mentorlessen op de vijf loopbaancompetenties van Meijers/Kuijpers (https://www.expertisepuntlob.nl/tools/lob-kennisbank/loopbaancompetenties).