Havo praktijkgericht programma (havo-pgp)

Voor havo leerlingen draagt een match tussen de eigen onderwijsleerbehoeften en het aanbod op school in belangrijke mate bij aan het studiesucces. Dat vraagt om een onderwijsaanbod dat past bij havo leerlingen: uitdagend en afwisselend, eigentijds, contextrijk een praktijkgericht.

Het Porta Mosana College neemt in 2023, als enige school in Zuid-Limburg, deel aan een landelijke pilot; havo praktijkgericht programma (havo-pgp) in de eerste nieuwe lichting havo-4.
In het praktijkgericht havo-programma voer je praktische activiteiten uit binnen én buiten school. Het gaat daarbij om het toepassen van kennis en vaardigheden aan de hand van levensechte en realistische opdrachten waarbij ook externen (bedrijven en instellingen) betrokken zijn. Havisten werken bij havo-pgp aan beroepsoriëntatie, beroepsbeelden en hbo-competenties. In periode 4 van het vierde leerjaar havo maakt een beroep oriënterende stage en een meeloopweek in het hbo, onderdeel uit van het havo praktijkgericht programma.

 

Stage
Door het havo-pgp willen we dat onze havo bovenbouwleerlingen eerder en op diepgaandere wijze kennismaken met de werelden van hun toekomst. Om dit mogelijk te maken gaan alle havo leerlingen twee schoolweken stagelopen; eerst bij een hbo opleiding en daarna bij een bedrijf, instelling of organisatie.
We vragen aan de leerlingen de keuzes binnen hun stage goed op elkaar af te stemmen. Voorbeeld: ben je een leerling met het profiel economie & maatschappij, probeer dan ook eerst een economische hbo-opleiding te kiezen en in het verlengde hiervan naar een stageplek te zoeken. Vanuit de stage-ervaringen kiezen leerlingen vervolgens ook het onderwerp van hun profielwerkstuk zodat de havo bovenbouw leerling op basis van stage-ervaringen en inhoudelijke verdieping van het werkveld een vervolgopleiding kan kiezen.
 

De havo 4 leerlingen hebben dit jaar stage gelopen in week 23 van maandag 5 juni t/m vrijdag 9 juni 2023.

  • De leerlingen konden alleen of in tweetallen stagelopen. 
  • Tijdens de praktijkstage hebben zij gewerkt aan vier opdrachten: 
    • Werkveldverkenning 
    • Werkgelegenheid nu en in toekomst 
    • Duurzaamheid binnen het bedrijf 
    • Bedrijfsspecifieke uitdaging