Leerjaar 3

In het derde leerjaar worden de leerlingen voorbereid op hun stap richting de Tweede Fase. Leerjaar 3 vervult een duidelijke scharnierfunctie tussen onder- en bovenbouw en staat met name in het teken van de profielkeuze. De vier profielen in de bovenbouw van havo en vwo zijn: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. Ieder profiel kent een aantal profiel(keuze)vakken en een keuze-examenvak. Kortom: vanaf leerjaar 3 zijn leerlingen bewust aan de slag met uiteenlopende loopbaanactiviteiten om hiermee hun toekomstmogelijkheden te onderzoeken.

Voor leerlingen in leerjaar 3 is het van belang dat ze het kennis- en competentieniveau zodanig ontwikkelen, dat ze een verantwoorde profielkeuze kunnen maken en de aansluiting met het onderwijs in de Tweede Fase gewaarborgd is. Voor leerjaar 3 is een speciaal loopbaanbegeleidingstraject opgesteld: voor  de leerlingen uit atheneum 3 en atheneum en gymnasium tto 3 is het Plusproject ontwikkeld. Tijdens de projectdagen in periode 1 en 3 werken de leerlingen aan vakgerichte praktische opdrachten die kwa moeilijkheidsgraad een goed beeld geven van deze vakken in de bovenbouw.

Doel van bovengenoemd begeleidingstraject is meer samenhang aan te brengen tussen het aanleren van kennis en vaardigheden en de keuzebegeleiding. Hiertoe werken de vakken in leerjaar 3 met elkaar samen in vakoverstijgende, profiel oriënterende projecten. In leerjaar 3 speelt het begeleidingsuur van de mentor een belangrijke rol in het aanleren en oefenen van vaardigheden en de begeleiding in de profielkeuze.