Wet gratis schoolboeken

In mei 2008 is de Wet Gratis Schoolboeken aanvaard door de Eerste Kamer. Deze wet bepaalt dat scholen in het voortgezet onderwijs lesmateriaal gratis ter beschikking stellen aan de leerlingen.

Onder deze regeling vallen:

  • door de school voorgeschreven leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, examentrainingen en –bundels, eigen leermateriaal van de school, bijbehorende cd’s en/of dvd’s
  • digitaal leermateriaal (de kosten van licenties)
  • leer- en werkboeken voor keuzevakken
  • aangepaste schoolboeken voor leerlingen met een leesbeperking zoals visueel gehandicapten en dyslectici

Uitgaven voor atlassen, woordenboeken, rekenmachines, agenda’s, laptops, sportkleding, gereedschap, schriften/multomappen, pennen en dergelijke zijn voor rekening van de ouders.

In het begrotingsakkoord 2014 is afgesproken dat de 'gratis' schoolboeken in het voortgezet onderwijs behouden blijven.