Vrijwillige ouderbijdrage

Karakter van de ouderbijdrage
De ouderbijdrage is vrijwillig, u kunt er dus voor kiezen of u wel of niet betaalt.
Als u geen vrijwillige ouderbijdrage betaalt, wordt uw kind niet uitgesloten van deelname aan activiteiten die door school worden georganiseerd, noch worden voorzieningen of verbruiksmaterialen ontzegd.

Als u aangeeft dat u voor bepaalde activiteiten wilt betalen, dan ontstaat een betalingsverplichting. Dit betekent ook dat wanneer u later besluit dat uw kind niet meegaat de al gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
Wanneer te weinig ouders betalen, kunnen activiteiten voor alle leerlingen worden geannuleerd.

 

Betaling van de vrijwillige ouderbijdrage
Het bedrag dat de ouder/verzorger betaalt ten behoeve van activiteiten, voorzieningen en verbruiksmaterialen wordt berekend op basis van de in overleg met de MR vastgestelde tarieven.
Voor dit bedrag ontvangt de ouder/verzorger een factuur namens de school. Wanneer men ervoor kiest om deze te betalen dan dient dat te gebeuren binnen 30 dagen na ontvangst.
Betalen kan ook in meerdere termijnen (2, 3, 4 of 5 termijnen). Deze maandelijkse termijnen vallen op 30 september 2023, 31 oktober 2023, 30 november 2023, 31 december 2023 en 31 januari 2024.