Statuten en reglementen

In een medezeggenschapsreglement staan allerlei zaken die belangrijk zijn voor het goed functioneren van de MR. Zonder haar instemming of advies mag er geen beslissing worden genomen. Dit wordt het advies- en instemmingsrecht van de MR genoemd. Voor ouders en leerlingen geldt volgens de wet ook een bijzondere instemmingsbevoegdheid. 

In het menu kunt u diverse reglementen inzien.