In een medezeggenschapsreglement staan allerlei zaken die belangrijk zijn voor het goed functioneren van de MR. Zonder haar instemming of advies mag er geen beslissing worden genomen. Dit wordt het advies- en instemmingsrecht van de MR genoemd. Voor ouders en leerlingen geldt volgens de wet ook een bijzondere instemmingsbevoegdheid. 

In het menu kunt u diverse reglementen inzien.