De MR bestaat uit verschillende geledingen: ouders, leerlingen en personeel. Ouders kiezen, door middel van verkiezingen, de vertegenwoordigers van ouders in de medezeggenschapsraad. Alle ouders mogen een stem uitbrengen op verkiesbare ouders. Voor de MR van het Porta Mosana College zijn we op zoek gegaan naar enthousiaste ouders die plaats willen nemen in de oudergeleding. We hebben hiervoor een oproep gedaan en er hebben zich 3 ouders/kandidaten gemeld. 

 

DE NAVOLGENDE KANDIDATEN ZIJN GEKOZEN: 

De heer Berend Brouwer

Ik ben Berend Brouwer, 71 jaar, woonachtig in Maastricht en herkiesbaar lid van de MR. Ik ben gehuwd met Marja Windhorst en heb twee dochters waarvan de jongste, Lise, in de vierde klas zit van het Porta Mosana College. Na mijn opleiding tot psycholoog, met als afstudeerrichting arbeid en organisatie, heb ik gewerkt in de bedrijfsgezondheidszorg en later als leidinggevende en programmamanager bij de gemeente Landgraaf. Inmiddels ben ik gepensioneerd en ben dus voorzien van voldoende tijd die ik voor de school kan inzetten. In maart van dit jaar ben ik toegetreden tot de MR, na tussentijdse verkiezingen. Naast mijn activiteiten in de oudervereniging en de MR ben ik bestuurslid van twee stichtingen: te weten de Stichting Wereldwijd te Eckelrade en de Stichting Vrienden van kloostertuin Opveld.

Sinds mijn aantreden als MR-lid heb ik de ventilatie en de luchtkwaliteit op de agenda geplaatst en heb me sterk gemaakt voor de eigen Corona Maatregelen van de school (één van de eerste scholen in Limburg die mondkapjes verplicht gesteld en niet zonder succes) en de wijze waarop het Porta Mosana College het hybride onderwijs vormgeeft.

Ik ben herkiesbaar voor de MR omdat ik het werk graag wil afmaken. Er blijven ook de komende jaren veel artikelen. De stem van ouders is belangrijk als het gaat om de toekomst van de school. Al een aantal jaren zit het voortgezet onderwijs in Maastricht in zwaar weer en staat de nog steeds hoge kwaliteit van het onderwijs op Porta Mosana onder druk. Het besef dat ouders hieraan iets moeten en kunnen doen heeft mij gemotiveerd om me in te zetten voor "Wij zijn Porta" en later voor de oudervereniging en de MR. Als ouders zich samenpakken kunnen we zaken verbeteren, dat is, denk aan het succes dat wij als “Wij zijn Porta” hebben behaald door leerkrachten, en dus kwaliteit, voor onze school te behouden.

Inmiddels heb ik ruime ervaring in het onderwijsveld opgebouwd door mijn activiteiten als lid van “Wij zij Porta” en nu de MR en de oudervereniging. Maar ook doordat ik bestuurslid en penningmeester van een school voor voorgezet onderwijs ben geweest. Die bekendheid met wet- en regelgeving is belangrijk voor het werk in de MR. Daarnaast ben ik, mede door mijn werkervaring en bestuurlijke activiteiten, goed op de hoogte van de mogelijkheden en kansen van medezeggenschap. Door te focussen op voor ouders belangrijke speerpunten als kwaliteit, continuïteit, keuzevrijheid en persoonlijke aandacht voor leerlingen kunnen wij resultaten. Ouders (en leerlingen) zijn altijd trots geweest op het Porta Mosana College. Het is een goede school met betrokken en gemotiveerde docenten en een directeur die open staat voor de inbreng van ouders.

Last but not least: ik beschik over een georganiseerde achterban: de oudervereniging. Voeding vanuit die achterban is van grote betekenis voor de rol die de MR kan spelen. Als ik opnieuw in de MR word gekozen, spreek ik niet (alleen) als individuele ouder maar kan ik via de oudervereniging, veel meer ouders een stem geven. Ik hoop op uw steun; in ieder geval: ga stemmen voor de MR!

 

Mevrouw Anne-Marie Leufkens

Ik ben Anne-Marie Leufkens, 52 jaar, gehuwd en moeder van drie kinderen waarvan de oudste in 2020 eindexamen heeft gedaan op het Porta Mosana College. Ik ken onze school dus al 'n tijd en ben ook al jaren actief voor de school. Momenteel zit mijn jongste dochter in de vijfde klas Ath TTO.

In het dagelijks leven run ik het familiebedrijf Golfbaan de Herkenbosche in het natuurgebied de Meinweg in Midden-Limburg. In mijn vrije tijd zing ik in een koor, schilder, doe aan tai chi, lees ik kookboeken en speel soms golf van ben supporter van mijn sportende kinderen. Ik heb bestuursfuncties bij de koren PurKids en PurSang en het Limburgs Jeugd Symfonisch Orkest LJSO.

Ik heb veel belangstelling voor het welzijn van de jeugd, het onderwijs en voor opvoedkundige vraagstukken; ook het samen maken van beleid en het bepalen van de juiste strategische processen die mij boeien. Wat is het collectief doel; wie zijn de partijen en wat zijn ieders belangen? Voor mij staat de kwaliteit van het onderwijs voorop. Ouders en school samen zijn belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Dit op een duidelijke, transparante en integere wijze vormgeven is voor mij de uitdaging.

Daarom stel ik me graag kandidaat voor de MR. Ik geloof dat ouders een belangrijke rol kunnen spelen als het gaat om de kwaliteit van het onderwijs; in de dynamiek tussen leerling, docent en ouder kunnen ouders het verschil maken. Kwaliteit wordt meetbaar door het zien en voelen van de groei en bloei van de leerling, en kwaliteit wordt zichtbaar in datgene wat aan talent gezien en gestimuleerd wordt.

Porta is altijd een excellente school geweest. Deze kwaliteit staat onder druk door bezuinigingen en schaalvergroting. Vanaf 2018 heb ik me ingezet voor deze school; in de ouderraad en later in de oudervereniging. Het geeft mijn energie om de schermen bezig te zijn met datgene wat telt op de lange termijn voor onze kinderen. Ik ben medeoprichter van het platform “Wij zijn Porta” en van “Oudervereniging Porta Mosana College”. Het platform is geslaagd om een ​​grote ingreep van LVO in het docentenbestand van Porta te voorkomen. Dit platform was effectief omdat we een brug kunnen slaan tussen de geledingen ouders, docenten en leerlingen en van daaruit is tevens de oudervereniging ontstaan. Verbinding zoeken, ook met de politiek en met het ambtelijke en institutionele apparaat en daarbij het collectieve belang blijven benadrukken, betekent blijven communiceren met elkaar. Dat doe ik graag.

Dit verbindend zal ik ook inzetten in de MR met als motto: Resultaten behalen die de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Laten we samen afstemmen op die wijde wereld van nu en morgen, met de ontwikkeling van al onze leerlingen als uitgangpunt. Daar wil ik voor gaan.

Maar zonder u ben ik nergens. Ik reken dus heel graag op uw steun!