In het menu aan de rechterkant kan de agenda van de MR vergadering geraadpleegd worden. Het streven is om deze agenda één week voor iedere aankomende vergadering te publiceren.

Toehoorders - afschrift uit het huishoudelijk reglement MR Porta Mosana college, artikel 10:

  1. In overeenstemming met artikel 20 van het MR reglement zijn de vergaderingen van de MR openbaar.
  2. Bij de MR vergadering kunnen toehoorders aanwezig zijn. Zij hebben geen spreekrecht maar hun naam wordt wel in het verslag genoemd. Tenzij de toehoorder daar bezwaar tegen heeft.
  3. Toehoorders melden zich vooraf aan bij de secretaris.
    Via e-mail: brouwer.berend@gmail.com , uiterlijk de dag gelegen aan de MR vergadering voor 12.00 uur. Toehoorders zitten niet aan de vergadertafel.