Aanmelden

Aanmelden voor de brugklas

In Maastricht geldt voor alle scholen Voortgezet Onderwijs een centrale week van digitale aanmelding. Het online aanmeldformulier voor schooljaar 2020-2021 is beschikbaar van 2 tot en met 9 maart. Indien de aanmeldweek is verstreken kunt u uw kind persoonlijk aanmelden. Bij aanmelding vóór 1 mei wordt uw zoon of dochter op voorwaarde van een passend advies geplaatst bij de school naar keuze. Bij aanmelding ná 1 mei wordt uw zoon of dochter op een wachtlijst geplaatst en aangenomen indien er plek is.

Vervolgens worden ouders en leerlingen uitgenodigd voor een kort inschrijvingsgesprek op school.

Aanmelden/instromen leerjaar 2 tot en met 6

In een ander leerjaar instromen? Dat kan. Wie zich vóór 1 mei aanmeldt voor leerjaar 2 t/m 6 wordt op voorwaarde van een bij de school passend advies  - op de gekozen afdeling geplaatst. U kunt uw kind persoonlijk aanmelden bij onze school. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met de teamleider van de betreffende afdeling/jaarlaag:

  • Mw. A.H.M. van Bommel, teamleider havo 1, 2 , atheneum 1, 2 (a.vanbommel@stichtinglvo.nl)
  • Dhr. B.A.M.M. Perry, teamleider tto: havo 1, atheneum, gym 1,2,3, (b.perry@stichtinglvo.nl)
  • Mw. drs. P.N. Mol, teamleider tto: atheneum, gym 4, 5, 6 (p.mol@stichtinglvo.nl)
  • Mw. D.R.M.J. Pekelharing, teamleider atheneum, gym 3, 4, 5, 6 (d.pekelharing@stichtinglvo.nl).