Leerjaar 1 en 2

Leerlingen van de brugklas maken de grote sprong van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Zij moeten wennen aan een grote school, vijftien vakken, en vooral leren studeren.

De mentor is de spil in de leerlingbegeleiding. Als vertrouwenspersoon heeft hij/zij veel contact met de leerling, de klas en de ouders. Samen met de vakdocenten werkt hij/zij aan een prettige en veilige sfeer. Wilt u meer informatie over de brugklas? Volg deze link en verder het keuzemenu rechts op de pagina.

Voor de onderbouw havo en vwo geldt een tweejarige brugperiode. In deze periode wordt duidelijk welk schooltype het beste bij hen past. In principe vindt determinatie plaats aan het einde van het tweede leerjaar. In sommige gevallen stappen leerlingen al na het eerste leerjaar over naar een andere afdeling. Zo is het mogelijk op te stromen van de brugklas havo naar het tweede leerjaar havo/vwo.

De moderne vreemde talen hebben een specifieke aanpak: door middel van doeltaal = voertaal krijgen de leerlingen op een interactieve manier de moderne vreemde talen aangeleerd. Bij het vak Frans kun je in aanmerking komen voor een plusprogramma “Français plus”.

In de onderbouw havo en vwo wordt een keuzevak aangeboden vanaf periode 2 in elk leerjaar.

Onze school is begaafdheidsprofielschool. (Hoog)begaafde leerlingen die extra uitdaging willen en aankunnen, bieden wij een verrijkingstraject aan.