Porta Mosana

Onderwijs

Een goede leraar is iemand die iets uit je haalt in plaats van in je stopt

N.D. Walsh, 1943 –


Het Porta Mosana College, locatie havo-vwo-tto, heeft een open, respectvol en resultaatverplichtend schoolklimaat met vijf afdelingen havo, atheneum, atheneum tto, gymnasium vto en gymnasium tto. De onderwijsteams van deze afdelingen zorgen ervoor dat de locatie kleinschalig en overzichtelijk blijft en onderwijs aanbiedt dat past bij het profiel van de leerling.

Sedert begin schooljaar 2016-2017 werken de vwo-afdelingen van het Porta Mosana College en het Sint-Maartenscollege nauw samen.

In het kader van de ontwikkeling van vhbo Maastricht (voorbereiding hoger beroepsonderwijs), dat zowel tl als havo aanbiedt, werkt onze havo samen met de havo-afdelingen van Bonnefantencollege en het Sint-Maartenscollege.

Met ingang van schooljaar 2016-2017 is er een gezamenlijk instroompunt in Maastricht oost voor vhbo-leerlingen leerjaar 1 van het Porta Mosana College en het Sint-Maartenscollege op de locatie Noormannensingel.