7-6-2024 vrijdag 7 juni 2024

Huisvestingsplan VO Maastricht

De vo-scholen in Maastricht werken intensief samen met de gemeente aan kwalitatief goed onderwijs en een breed aanbod voor al onze leerlingen. Ons onderwijs willen we geven in moderne gebouwen verspreid over de stad. In het ontwerp op hoofdlijnen van het voortgezet onderwijs Maastricht hebben we in april 2023 de vier brede LVO-scholen beschreven die samen in Maastricht het voortgezet onderwijs gaan verzorgen. Dit ontwerp is gemaakt op basis van het advies van commissie ARVO. Door de scholen te spreiden volgen we ook het coalitieakkoord voor Maastricht. Via deze nieuwsbrief vertellen we jullie meer over de stand van zaken.

In deze bijlage bij dit bericht vinden jullie een brief waarin de laatste stand van zaken m.b.t. het Integraal Huisvestingsplan (IHP) wordt toegelicht.