2-11-2023 donderdag 2 november 2023

Trots op examenresultaten

Eindexamenresultaten 2023

We zijn trots op de behaalde examenresultaten in 2023!

Met de prestatie van de vwo-examenlichting in examenjaar 2023 behoort het Porta Mosana College tot de 13% beste scholen in Nederland.

Op basis van de examenresultaten zoals die door alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zijn geregistreerd, wordt er een Nederlandse benchmark vastgesteld en een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de geleverde prestaties tijdens het centraal examen. Op basis daarvan wordt er een percentielscore berekend die een ranking van scholen aangeeft. Lees hier meer over de resultaten van het afgelopen examenjaar.

Compliment