Tweetalig onderwijs, Euregioschool

Bèta-profilering

Versterkt talenonderwijs

Economie en bedrijfskunde profilering

Talenontwikkeling begaafdheids- profielschool

9,2 veiligheid