Porta Mosana
havo/vwo/tto
Het Porta Mosana College is een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs in Maastricht, bestaande uit vwo en tweetalig vwo, havo en vmbo. 'Eenheid in verscheidenheid' is onze leidraad.

Locatie VMBO

biedt plaats aan ruim 500 leerlingen. Groot genoeg om de voor het vmbo vereiste mogelijkheden te bieden, maar tegelijkertijd zo klein, dat iedereen elkaar kent en de weg in de school gemakkelijk te vinden is. Op onze school wordt in een vriendelijke, duidelijke en ontspannen sfeer gewerkt aan de toekomst van onze leerlingen. Bij ons word je gekend!

Locatie HAVO/VWO

ligt in een mooie, rustige omgeving: er is volop ruimte en licht rondom. Het gebouw biedt plaats aan ongeveer 1470 leerlingen, omvat 52 theorie- en practicumlokalen, 3 gymnastiekzalen met bijbehorende kleedlokalen en douches, een atrium, een grote mediatheek en een studiezaal. 

Vervolg aanmelding nieuwe brugklassers 2014-2015