Porta Mosana
havo/vwo/tto
Het Porta Mosana College is een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs in Maastricht, bestaande uit vwo en tweetalig vwo, havo en vmbo. 'Eenheid in verscheidenheid' is onze leidraad.

Locatie VMBO

biedt plaats aan ruim 700 leerlingen. Groot genoeg om de voor het vmbo vereiste mogelijkheden te bieden, maar tegelijkertijd zo klein, dat iedereen elkaar kent en de weg in de school gemakkelijk te vinden is. Op onze school wordt in een vriendelijke, duidelijke en ontspannen sfeer gewerkt aan de toekomst van onze leerlingen. Bij ons word je gekend!

Magister 2015-2016


Het ouderportaal en het leerlingenportaal van Magister zal bij alle Maastrichtse scholen tijdens de zomervakantie wegens onderhoud tot en met 26 augustus niet bereikbaar zijn.

Fijne vakantie!!!

Locatie HAVO/VWO

ligt in een mooie, rustige omgeving: er is volop ruimte en licht rondom. Het gebouw biedt plaats aan ongeveer 1520 leerlingen, omvat 56 theorie- en practicumlokalen, een sciencelab, drie gymnastiekzalen, twee onderwijsleercentra, waar leerlingen zowel individueel als in groepsverband kunnen studeren.

informatiebrieven introductie 2, 3 en 4 september

Magister 2015-2016

Het ouderportaal en het leerlingenportaal van Magister zal bij alle Maastrichtse scholen tijdens de zomervakantie wegens onderhoud tot en met 26 augustus niet bereikbaar zijn.

Conform eerdere communicatie (zie ook bovenstaande link naar Informatie begin schooljaar) wordt informatie met betrekking tot de introductie en start van het nieuwe schooljaar via Magister verspreid op 27 augustus.

We wensen een ieder een mooie zomervakantie.