Missie


Het Porta Mosana College leidt leerlingen op tot internationaal georiƫnteerde en maatschappelijk bewuste wereldburgers, die na het behalen van hun diploma in staat zijn in een internationale omgeving verder te studeren om vervolgens succesvol te participeren in een dynamische, geglobaliseerde samenleving. Daarbij worden leerlingen uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen en hun eigen talenten optimaal te ontplooien, zowel op cognitief gebied als op het gebied van persoonlijke en sociale ontwikkeling.

Het Porta Mosana College streeft naar een goed leer- en leefklimaat voor leerlingen en medewerkers en wil oog hebben voor hun individuele behoeften binnen een sociaal-maatschappelijke context.

Het Porta Mosana College wil onderwijs bieden dat helemaal beantwoordt aan de eisen van deze tijd. Daarom kiest de school ervoor om het zelfstandig werken en leren verder te stimuleren. Het onderwijs van de verschillende afdelingen wordt gemodelleerd naar de loopbaan van leerlingen, in de zin van toekomstige onderwijs- , opleiding- en werksituaties en is gericht op een leven-lang-leren.

Moderne communicatiemedia zijn immens belangrijk voor de leef- en leeromgeving van leerlingen. Zowel qua vorm als inhoud worden deze optimaal gebruikt in het onderwijs. Verder hecht de school zeer aan een brede vorming vanuit gedegen basiskennis, voor alle leerlingen.