Vacature

Ouder gezocht voor de MR: meepraten op school? In de MR natuurlijk!

Vacature oudergeleding

Door het eindigen van het MR-lidmaatschap van mw. Fabienne Borst is er een vacature ontstaan voor een ouder voor de resterende termijn. Deze termijn loopt tot het einde van dit schooljaar. Daarom zoeken wij een ouder van een leerling van de havo-vwo locatie die de termijn van mevrouw Borst wil afmaken. Daarna is een nieuwe kandidaatstelling voor 3 jaar mogelijk. De MR vergadert maandelijks op donderdagavond, enkele bijeenkomsten met de andere Maastrichtse Medezeggenschapsraden zijn op woensdagavond. Regelmatig zijn er (informele) besprekingen op woensdagmiddag.

Wij willen mw. Fabienne Borst hartelijk danken voor haar enorme inzet en grote betrokkenheid in de afgelopen twee├źnhalf jaar.

De volledige vacaturetekst en aanvullende informatie treft in het menu aan.