Overeenkomst en toelichting vrijwillige ouderbijdrage

Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs

De school conformeert zich aan de ‘Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs’, die onder meer is opgesteld door vertegenwoordigers van ouderorganisaties. De gedragscode is te downloaden op www.vo-raad.nl > Thema’s > Onderwijs > Leermiddelen > Gedragscode Schoolkosten.

Tot en met schooljaar 15/16 ontvingen ouders/verzorgers, die in Magister als debiteur zijn aangemerkt, een keuzeformulier en een “Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage” per post. Voor de ouderbijdrage maakt LVO nu gebruik van het systeem WIS Collect, een digitaal systeem dat vorig jaar met succes bij de brugklasleerlingen is gebruikt. Dit systeem digitaliseert het hele proces rondom de ouderbijdrage. Binnen WIS Collect is er de mogelijkheid om de overeenkomst digitaal te lezen en te accepteren.

Begin oktober ontvangen ouders/verzorgers, die in Magister als debiteur zijn aangemerkt, een e-mail van LVO/WIS via debiteuren@lvomaastricht.nl. met daarin een link. Als u deze link volgt, komt u in een scherm terecht, waarin u aan kunt geven van welke leermiddelen uw kind gebruik wil maken gedurende het komende schooljaar. U kunt zien welk bedrag aan ouderbijdrage u per leermiddel betaalt en het totaalbedrag. Vervolgens kiest u voor de wijze van betaling.