13-7-2023 donderdag 13 juli 2023

Toekomstvisie voortgezet onderwijs

De eerste stap op de weg naar het toekomstig onderwijs in Maastricht was om het Arvo-ontwerp voor te leggen aan de medezeggenschap. Inmiddels hebben de medezeggenschapsraden van de Maastrichtse scholen zich gebogen over het onderwijsontwerp en de ingezette koers. In deze nieuwsbrief lezen jullie meer over de actuele stand in het proces.

[2122 PMC] Groene Loper Newsimage