12-6-2023 maandag 12 juni 2023

De weg naar toekomstbestendig (wereld)burgerschap via de Sustainable Development Goals

Expertisepunt Burgerschap

Werken aan burgerschap in het onderwijs

Expertisepunt Burgerschap is een samenwerking tussen Stichting School & Veiligheid, het Kennispunt MBO Burgerschap, SLO en ProDemos – huis voor democratie en rechtsstaat.
Het expertisepunt is een vervolg van de projecten ‘Burgerschap op de Basisschool’ van School & Veiligheid in samenwerking met de PO-Raad en het project ‘Versterking burgerschap vo’ van de VO-raad en het Kennispunt MBO Burgerschap.

Het Expertisepunt Burgerschap deelt actuele informatie, tips en inspiratie over het vormgeven van burgerschapsonderwijs in het Primair onderwijs (PO), het Voortgezet onderwijs (VO) en het Middelbaar beroepsonderwijs (MBO).

Op hun website hebben zij nu het Porta Mosana College en ons programma, als voorbeeld genoemd, zie hier.
Ook in hun nieuwsbrief gaan zij verwijzen naar dit artikel.

EB