20-4-2023

Stand van zaken toekomstvisie voortgezet onderwijs

Toekomstvisie voortgezet onderwijs 

Beste leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers,
Graag houden we jullie op de hoogte over de toekomstvisie van het voortgezet onderwijs in Maastricht.

In onderstaande link ‘Op weg naar een toekomstbestendig vo Maastricht’ leest u over de ontwerpstappen, het ontwerp op hoofdlijnen van het onderwijsaanbod in Maastricht, wat dit voor ons allen kan betekenen, de denklijn en de besluitvorming.

Informatie en vragenWij kunnen niet genoeg benadrukken dat we u graag goed op de hoogte houden. En ook dat uw feedback en vragen altijd welkom zijn. Het vormgeven van een toekomstbestendig vo is iets wat we alleen samen kunnen realiseren. Daarom is er volop ruimte om mee te denken. We kunnen ons voorstellen dat u n.a.v. de bijlage vragen heeft.
Specifieke vragen over Porta Mosana College kunt u stellen aan de rector, Tim Neutelings.
Algemene vragen kunt u mailen naar vo-maastricht@stichtinglvo.nl.

Klik hier voor overige belangrijke documenten en besluiten.